Link 

Resources

Nasjonalforeningen for folkehelse

Nettside med informasjon om demens

Website with information about dementia

Helse Norge

Hva er demens?

What is Dementia?

Nasjonalt senter for aldring og helse
The Norwegian National Centre for Ageing and Health 

 
Nettside med informasjon om demens

Website with information about dementia