Link 

Resources

Czech Alzheimer Society | Česká alzheimerovská společnost

webové stránky v češtině

In-language website

Seňorina Foundation | Nadačního fondu Seňorina

webové stránky v češtině

In-language website